Polski Związek Tenisa Stołowego Polski Związek Tenisa Stołowego

Licencje okresowe w sezonie 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że od sezonu 2018/2019 wnioski o licencje okresowe zawodników, klubów oraz trenerów składane będą poprzez Internetowy System Licencyjny (ISL) Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Na podstawie danych z sezonu 2017/2018 do klubów zostały przesłane dane dostępowe, pozwalające na logowanie do systemu. W przypadku nieotrzymania danych prosimy o kontakt e-mail na adres wr@pzts.pl.

Klasyfikacja licencji zawodniczych

Klasyfikacja według klubów
Klasyfikacja według województw

Lista nadanych licencji okresowych

Lista licencji zawodniczych
Lista licencji trenerskich
Lista licencji klubowych
Lista licencji weteranów
Lista licencji zawodników niepełnosprawnych (rok 2019)
Lista licencji zawodników niepełnosprawnych (rok 2018)


ZMIANA SEZONU NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W związku ze zmianą okresu trwania sezonu zawodników niepełnosprawnych (sezon 2019 jest przejściowy i trwa do lipca 2019, kolejny sezon 2019/2020 będzie zgodny z pozostałą częścią rozgrywek) licencje z roku 2018 zachowują ważność w sezonie 2019. Wniosek należy złożyć wyłącznie w przypadku nowych licencji albo zmiany przynależności klubowej.

Wnioski

Licencje zawodników niestowarzyszonych, weteranów, niepełnosprawnych i sędziów zamawiane będą poprzez przesłanie na adres wr@pzts.pl wypełnionego wniosku:
wniosek o licencję zawodnika niestowarzyszonego
wniosek o licencję zawodnika weterana
wniosek o licencję zawodnika niepełnosprawnego
wniosek o licencję sędziego (do 31.08.2018)

Załączniki:
wniosek o zmianę przynależności klubowej
oświadczenie o zmianie klubu (j. polski)
oświadczenie o zmianie klubu (j. angielski)
instrukcja obsługi ISL


Ubezpieczenie NNW

Informacja ogólna
Ogólne warunki ubezpieczenia NNW
Polisa NNW
Zgłoszenie szkody NNW


Nowe kluby

W przypadku nowego klubu należy przesłać odpis z KRS albo rejestru UKS oraz dane osoby uprawnionej do reprezentowania klubu (imię i nazwisko, e-mail, telefon) w celu założenia profilu oraz przesłanie danych do logowania.


Przetwarzanie danych

Złożenie wniosku o licencję jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz uzyskanie zgody od osób albo ich prawnych opiekunów przez składającego, w którym imieniu składany jest wniosek, na złożenie wniosku. Informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw dostępne są na stronie PZTS.