Polski Związek Tenisa Stołowego Polski Związek Tenisa Stołowego

Klasyfikacja wojewódzka w ramach współzawodnictwa SSM

wyniki nieoficjalne

Klasyfikacja uwzględnia podział punktów.

W przypadku opóźnienia w dostarczeniu nr PESEL wyniki nie są uwzględnione.

Wyniki niestowarzyszonych nie wliczają się do punktacji.

Wybrany ranking nie został jeszcze opracowany albo brak danych po zastosowaniu filtra.