Polski Związek Tenisa Stołowego Polski Związek Tenisa Stołowego

Zarząd i Prezydium

Skład Zarządu na kadencję 2016 - 2020

  Funkcja
Dariusz Szumacher Prezes Zarządu (od 3 lutego 2017 r.), Wiceprezes ds. organizacyjnych (do 3 lutego 2017 r.)
Zbigniew Leszczyński Wiceprezes ds. sportowych
Kamil Dziukiewicz Wiceprezes ds. organizacyjnych, Członek Zarządu / Prezydium
Grzegorz Kielar Skarbnik, Członek Zarządu / Prezydium
Marek Zalewski Członek Zarządu / Prezydium
Sebastian Jagiełowicz Członek Zarządu
Piotr Anchim Członek Zarządu
Tadeusz Nowak Członek Zarządu
Michał Napierała Członek Zarządu
Andrzej Hrehorowicz Członek Zarządu (do 2 sierpnia 2017 r.)
Robert Sikorski Członek Zarządu (od 3 lutego 2017 r.)
Artur Domański Członek Zarządu (od 20 lipca 2018 r.)Skład Zarządu na kadencję 2012 - 2016

1. Prezes: Wojciech Waldowski
2. Wiceprezes ds. sportowych: Tadeusz Czyczel
3. Wiceprezes ds. organizacyjnych: Kamil Skrzypczak
4. Skarbnik: Grzegorz Kielar
5. Członek Zarządu/Prezydium: Tadeusz Nowak
6. Członek Zarządu: Tadeusz Czułno
7. Członek Zarządu: Sebastian Jagiełowicz
8. Członek Zarządu: Eugeniusz Skibniewski

Skład Prezydium Zarządu na kadencję 2012 - 2016

1. Prezes: Wojciech Waldowski
2. Wiceprezes ds. sportowych: Tadeusz Czyczel
3. Wiceprezes ds. organizacyjnych: Kamil Skrzypczak
4. Skarbnik: Grzegorz Kielar
5. Członek Zarządu/Prezydium: Tadeusz Nowak